Kontakt

Inger-Lise Teigland
Mobil: 97 61 41 07
Epost: post@knotteliten.com

 

Adresse:
Nesgutua 27
2863 Vestsida

Litt om historikken

Jeg fikk mitt kennelnavn, Knøtteliten, godkjent ved årsskiftet 2004/2005, og har et veletablert oppdrett av Jack russell terriere. Jeg valgte å overdra mitt kennenavnet til medinnehaver januar 2024 grunnet ulikt syn på hundehold og oppdrett, og vansker med å få til godt samarbeid. Jeg vil fortsette mitt oppdrett av Jack russell terriere alene under kennelnavnet "Teiglandet". Jeg har i tillegg Norsk buhund, og håper å kunne få til et godt oppdrett også på denne rasen. Jeg har som hovedmål å avle frem hunder som står til FCI sin rasestandard for respektive rase, og som er gode representanter for sin rase med tanke på sunnhet og gemytt. Jeg driver oppdrett i liten skala, og mine hunder lever sammen med meg som familiehunder. Jeg er opptatt av at hunder skal ha turer, aktiviteter og oppmerksomhet i tillegg til godt stell. Jeg vil selvfølgelig fortsette å følge opp de valpekjøpere av Knøttelitenvalper der jeg står som hovedoppdretter.

Besøk

Ettersom oppdrett av hund er en hobby og ikke noe jeg lever av, er det greit å ta med at jeg har jobb utenom som folk flest. Jeg jobber turnus på kveld og natt, og dette gjør at jeg har begrenset med tid til å ta imot hundebesøkende på min fritid. Jeg prioriterer egne valpekjøpere, og de som har bestemt seg for å kjøpe valp av meg. Jeg setter av tid til besøk fra valpekjøpere etter avtale i de perioder jeg har valper.  I tillegg setter jeg av tid til å veilede valpekjøpere med pelsstell med mer. Jeg er stort sett alltid tilgjengelig på messenger, mail og telefon.
Jeg har ikke kapasitet for å ta i mot hundebesøkende som kun vil hilse på hundene og lære om rasene jeg har. Dere oppfordres til å kontakte rasegruppe/raseklubb eller relevante hundearrangementer.

Comments are closed.