Info valpekjøp

Til deg som vurderer å kjøpe valp.

Det er tidkrevende å ivareta prosessen rundt oppdrett og salg av valper. Av kapasitetshensyn har vi ikke anledning til å ta imot familier som kun har behov for å oppleve rasen. Dere kan kontakte respektive raseklubb /rasegruppe og få info om rasen, samt tips om hvor dere kan henvende dere for å treffe representanter for rasen.
Vi setter av tid til å ta imot besøk av valpekjøpere flere ganger i uken de siste ukene før levering. Videre bruker vi tid på å oppdatere aktuelle valpekjøpere med bilder og info underveis, samt tilby oppfølging til de som allerede har kjøpt hund her. Derfor vil vi helst bruke energi på de som har bestemt seg for å kjøpe valp fra vårt oppdrett. Om du er usikker på om du skal kjøpe hund nå, eller har behov for å besøke flere oppdrettere før du bestemmer deg, vil vi at du sier ifra om det. Du vil da ikke bli prioritert som valpekjøper i aktuelt kull. Du er velkommen til å ta kontakt når du har bestemt deg for å kjøpe valp hos oss.
Merk: Vi fører ikke venteliste lenger da dette har vist seg å gi adskillig merarbeid ettersom folk kjøper hund hos andre i ventetiden.
Før du henvender deg til oss angående kjøp av valp, vil vi at du har skaffet deg kunnskap om aktuell rase.
Vi vil at du skal ha tenkt nøye gjennom om du har en livsstil som passer til å ha hund, og at du er villig til å sette av den tiden og å yte den innsatsen livet med hund krever på mange områder. Videre at du har forberedt deg praktisk på hvordan det blir å få en liten valp i huset. Til sist er det greit å ta med at hunder kan leve i 12 -15 år om ikke lengre. Kjøp av hund skal ikke være drevet av impuls.
Vi driver oppdrett i moderat skala, og har først og fremst kull for å få frem valper som kan være med å videreutvikle eget oppdrett. Vi er nøye med hvem vi selger valper til. Det er vårt ansvar å forsikre oss om at valpene kommer til gode hjem, og at du som valpekjøper får en valp som passer deg. Du skal kunne tilby valpen en trygg og stabil oppvekst og oppdragelse. Vi ønsker at valpene våre skal vokse opp til å bli sosiale og harmoniske hunder som fungerer i samfunnet vårt.
Vi gjør vårt beste for å avle valper som står til rasestandarden, men innimellom kommer det valper som har / utvikler synbare avvik fra idealet. Noen får for mye farge, andre er nesten helt hvite, noen blir for store, andre for små, noen får lette ører, andre får krøllhale/overliggende hale og noen mangler pigmentering rundt øyne (sees ofte på valper med mye hvit i ansiktet). Valpenes farge ser vi ved fødsel, og her kan valpekjøper selv bestemme om de vil kjøpe en valp med lite/mye farge. De andre nevnte egenskapene vil derimot ofte ikke vises før valpen er blitt større / fullvokst.
Jack russell terrier er en forholdsvis ung rase. Bak i slektslinjene til Jack russell terrieren finner vi blant annet fox terriere og andre mer høybeinte terriere. Dette innebærer at det i enkelte kull kan komme valper som blir større (eller mindre!) enn idealhøyden, som er mellom 25 cm og 30 cm. Det samme gjelder valper med manglende pigmentering rundt øyne, lette ører, krøllhale /overliggende hale og for mye farge (overtegnet) eller nesten helt hvite. Dette er ikke noe vi som oppdrettere kan forutse ettersom dette er gener som ofte ligger skjult. To normalstore, og etter rasestandarden eksteriørmessig korrekte JRT, kan få valper med egenskaper (størrelse, farge, pigmentering, ørestilling og halestilling) vi ikke ser hos foreldrene.
Vi kan derfor ikke gi noen garantier på dette, og ettersom nevnte avvik fra rasestandard ikke medfører helsemessige utfordringer for hunden, gis heller ikke avslag i pris eller refusjon av deler av kjøpesum om valpen blir for liten/stor, mangler pigmentering rundt øyne, får lette ører eller krøllhale/overliggende hale. Våre valper selges utelukkende som familiehunder, og nevnte avvik fra rasestandard er ikke til hinder for at hunden skal kunne fungere som nettopp det. Ønsker du slike garantier må du kjøpe en voksen JRT, eller velge å kjøpe fra en annen oppdretter.
Vi vil gjøre deg oppmerksom på at;
 • vi ikke selger valper /hunder på avbetaling.
 • vi ikke selger valper til småbarnsfamilier, dvs. familier med barn under 7 år. Unntak gjøres dersom de voksne har erfaring med hundehold.
 • vi ikke selger valper /hunder til mennesker som lider av allergi. Jack russell terrier / Fox terrier er IKKE allergivennlig.
 • vi ikke selger valper til mennesker som av ulike årsaker har begrensede muligheter til å ivareta / aktivisere hunden (for eksempel nedsatt fysisk eller psykisk helse/rus eller jobbsituasjon).
 • vi vil ha beskjed om du, av ulike årsaker, ikke kan ha hunden lengre. Vi vil enten ha mulighet for å ta hunden i retur, eller vite til hvem den skal omplasseres til. Det er ikke pinlig eller skamfullt å ta kontakt med oss om livssituasjonen endres og du ikke kan ha hunden lengre. For oss er det verre å erfare at den havner i feil hender. 
RG Jack - Råd og tips ved kjøp av valp.
Valpene våre vokser opp i hjemmemiljø. Her får de all den miljøtrening og den sosiale kontakten de trenger den første tiden. De tre første ukene bor de på eget rom skjermet fra resten av hundeflokken. Her får hundemor og valper får ro. Fra valpene er fire - fem uker får de være sammen med våre voksne hunder i perioder. De voksne hundene tar da del i oppdragelsen. De fire første ukene skal hundemor og valper ha ro, og vi tar ikke imot valpekjøpere i denne perioden. Vi velger ut valp sammen med deg fra de er rundt 7 uker gamle. Valget blir gjort med bakgrunn i hva du har ønsket deg med tanke på kjønn, type og bruk. Vi forbeholder oss retten til førstevalg blant valpene og det medfører som oftest at vi vil vente lengst mulig før valpene fordeles.
Vi gjør vårt beste for at valpene skal få en god start på livet, slik at du får akkurat den kameraten du har ønsket deg. Vi vil følge opp de av våre valpekjøpere som ønsker det. Vi ønsker at valpene vi selger skal stilles ut 2 ganger etter at de er fylt 9 måneder, men det er ikke et krav for å få kjøpt valp fra oss. Derimot vil vi at valpen blir fulgt opp med de helsesjekker som er relevant for gitt rase. Dette er et krav for å få kjøpt valp hos oss. Helsetester og tilbakemeldinger om hvordan valpen/hunden fungerer i sin hverdag gir oss nyttig informasjon om de kombinasjoner vi har gjort og bidrar til at vi kan gjøre gode prioriteringer og valg i videre avlsarbeid.
Valpene leveres tidligst ved 8 ukers alder med:
 • NKKs registreringsbevis
 • NKKs kjøpekontrakt
 • Micro-chipmerket
 • Veterinærattest
 • Behandlet x 4 med markkur
 • Vom (hundeforet vi bruker er et råfor - les mer om det her.)
 • Et teppe med lukter valpen kjenner

Comments are closed.